Know more. Grow more. Do more.

Jazykové testování

ON-LINE JAZYKOVÉ TESTOVÁNÍ
Vyvinuli jsme vlastní on-line aplikaci, vycházející z našeho know-how a zkušeností. Tato aplikace pomáhá našim klientům uspořit čas a práci a nalézt všechna data přehledně na jednom místě.

APLIKACE EXAMS
Umožňuje našim klientům on-line testování následujících jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, čeština pro cizince, čínština, polština. Více ...

CO JAZYKOVÉ TESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ?
Analýzu jazykových znalostí zaměstnanců – tedy profesionální posouzení jejich schopností používat cizí jazyk v rámci své pracovní pozice. TLC používá propracovaný soubor rozřazovacích testů, které zaručují objektivní a správné zařazení jednotlivých účastníků jazykového vzdělávání do kurzu příslušné úrovně. Pro společnost jako celek jsou pak velkým přínosem konkrétní výstupy nezbytné pro další koncept jazykového vzdělávání. V rámci základní ceny jazykového vzdělávání je zahrnut základní vstupní jazykový audit.

VÝSTUPY TESTU
- vyhodnocení testů a zpracování výsledků
- individuální hodnocení účastníků (za každého zaměstnance je vypracována samostatná zpráva)

ANALÝZA POTŘEB ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
V případě, že chce klient podpořit motivaci účastníků kurzu, doporučujeme zahrnout do přípravné fáze vzdělávání také analýzu potřeb jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnanci tak získají prostor pro vyjádření k plánovanému obsahu výuky.