Know more. Grow more. Do more.

Obchod

Nabízíme tyto možnosti školení pro obchodníky:

1/  Stínování obchodníků v terénu
2/  Trénink obchodních dovedností pro začínající obchodníky
3/  Refresh pro zkušené obchodníky
4/  Jak získat a dlouhodobě udržet klienta
5/  Příprava na nové exportní země
6/  První oslovení e-mailem – tipy a triky pro maximální výtěžnost
7/  Trénink telefonických dovedností (telefonický kontakt se zákazníkem)
8/  Trénink komunikačních dovedností (příprava na jednání, vedení jednání, úspěšné uzavření jednání a stanovení si cílů na příští jednání)
9/  Verbální a neverbální komunikace
10/ Posílení obchodního týmu – soudržnost a spolupráce