Know more. Grow more. Do more.

Vzdělávání pro výrobní firmy

TLC poskytuje klientům vzdělávání od jednoho dne školení až po ucelené koncepce. Pro vaši inspiraci vybíráme:

PROFESIONÁLNÍ MISTR
Soubor 4hodinových praktických workshopů, s minimem teorie, zaměřené na nácvik reálných situací.

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT VE VÝROBNÍ FIRMĚ
Orientovaný na tyto cíle:
1. Rozvoj manažerských kompetencí
2. Efektivní využívání interních procesů
3. Zkvalitnění týmové spolupráce
4. Zvýšení motivace zaměstnanců
5. Spoluvytváření firmy, kde lidé rádi pracují

TRÉNINKOVÁ HRA PŘIDANÁ HODNOTA  - ELIMINACE PLÝTVÁNÍ
Tréninková hra pro firmy, kde simulujeme výrobní proces. Dopřejte svým zaměstnancům zážitek, díky kterému pochopí důležitost každé pozice, oddělení. Pochopí, proč je nutné spolupracovat.  Pomocí hry dokážete identifikovat plýtvání ve vaší firmě, najdete nejefektivnější postupy a nové návrhy na zlepšení.

Naši zaměstnanci tento workshop sami absolvovali v roce 2016 a z workshopu vyplynulo:
46 unikátních nápadů pro zavedení úspor a vylepšení chodu firmy
20 akčních plánů, které jsme následně realizovali

Stanovili jsme si konkrétní úkoly, odpovědné osoby i termíny a výsledek stál za to. Implementace nám přinesla úspory v energiích, zlepšení komunikace, zrychlení vyřizování požadavků našich klientů.