Know more. Grow more. Do more.

Vyučované jazyky a naše metodika

Realizujeme jazykové kurzy v celé České a Slovenské republice.

- angličtina
- němčina
- čeština pro cizince
- ruština
- francouzština
- italština
- španělština
- portugalština
- čínština
- polština
- švédština
- ukrajinština
a další... třeba i znakovou řeč

METODIKA JAZYKOVÉ VÝUKY TLC

TLC se specializuje na výuku dospělých osob - zaměstnanců. Cílíme proto na výuku, která může být rychle využita v praxi, je zaměřena na komunikační dovednosti (osobní, telefonické, e-maily) se specifickou slovní zásobou dle zaměření firmy a pracovní pozice účastníka.

NAŠE METODY
- metodika přizpůsobená účastníkům kurzu (typ lektora, materiály i aktivity)
- práce v malých skupinách (max. 8 osob)
- praktický nácvik modelových situací (prezentace, jednání,...)
- výuka vedená ve vyučovaném jazyce profesionálním lektorem
- účastníky motivujeme, testujeme i úkolujeme
- jasná koncepce výuky včetně její kontroly odborníkem

Komunikativní metoda:
TLC nepoužívá ve svých kurzech žádnou konkrétní specifickou metodu, avšak je třeba, aby lektoři ve výuce dodržovali všeobecné metodické principy komunikativní metody. Vzhledem k tomu, že jsou kurzy TLC velmi individuální (šité na míru každému klientovi), je nezbytné, aby lektor při vytváření studijního plánu zvážil především potřeby a cíle studentů.

Na začátku kurzu lektor pracuje dle metodických standardů TLC:
- provedení analýzy vzdělávacích potřeb klienta a účastníků kurzu
- navržení studijního plánu na základě výsledků analýzy
- odsouhlasení studijního plánu DoS
- předložení studijního plánu studentům ke konečnému schválení (do 1 měsíce od začátku kurzu)

Studijní plán je závazný a jeho dodržování je kontrolováno nadřízenými lektora při hospitacích.

Další metodické zásady práce lektora TLC:
- v kurzech se používají učebnice, které odpovídají nejnovějším didaktickým postupům
- výuka by měla být zajímavá a odpovídat požadavkům klienta
- lektoři provádějí v kurzech pravidelné testování, které studentovi i lektorovi ukazuje zlepšení a zvyšuje tak studentovu motivaci
- na konci školního roku nebo projektu lektor píše individuální hodnocení studenta, kde zhodnotí jeho jazykové znalosti, zapojování a motivaci v kurzu a navrhne postup dalšího vzdělávání