Know more. Grow more. Do more.

Vyučované jazyky a naše metodika

Realizujeme jazykové kurzy v celé České a Slovenské republice.

angličtina němčina čeština pro cizince
ruština francouzština italština
španělština portugalština čínština
polština švédština ukrajinština
a další…třeba i znakovou řeč

METODIKA JAZYKOVÉ VÝUKY TLC
TLC se specializuje na výuku dospělých osob - zaměstnanců. Cílíme proto na výuku, která může být rychle využita v praxi, je zaměřena na komunikační dovednosti (osobní, telefonické, e-maily) se specifickou slovní zásobou dle zaměření firmy a pracovní pozice účastníka.

NAŠE METODY
- metodika přizpůsobená účastníkům kurzu (typ lektora, materiály i aktivity)
- práce v malých skupinách (max. 8 osob)
- praktický nácvik modelových situací (prezentace, jednání,...)
- výuka vedená ve vyučovaném jazyce profesionálním lektorem
- účastníky motivujeme, testujeme i úkolujeme
- jasná koncepce výuky včetně její kontroly odborníkem

KOMUNIKATIVNÍ METODA
TLC nepoužívá ve svých kurzech žádnou konkrétní specifickou metodu, avšak je třeba, aby lektoři ve výuce dodržovali všeobecné metodické principy komunikativní metody. Vzhledem k tomu, že jsou kurzy TLC velmi individuální (šité na míru každému klientovi), je nezbytné, aby lektor při vytváření studijního cíle zvážil především potřeby a cíle studentů.

Na začátku kurzu lektor pracuje dle metodických standardů TLC:
- provedení analýzy vzdělávacích potřeb klienta a účastníků kurzu
- navržení studijního cíle na základě výsledků analýzy
- odsouhlasení studijního cíle DoS
- předložení studijního cíle studentům ke konečnému schválení (do 1 měsíce od začátku kurzu)

Studijní cíl je závazný a jeho dodržování je kontrolováno nadřízenými lektora při hospitacích.

Další metodické zásady práce lektora TLC:
- v kurzech se používají učebnice, které odpovídají nejnovějším didaktickým postupům
- výuka by měla být zajímavá a odpovídat požadavkům klienta
- lektoři provádějí v kurzech pravidelné testování, které studentovi i lektorovi ukazuje zlepšení a zvyšuje tak studentovu motivaci
- na konci školního roku nebo projektu lektor píše individuální hodnocení studenta, kde zhodnotí jeho jazykové znalosti, zapojování a motivaci v kurzu a navrhne postup dalšího vzdělávání