Know more. Grow more. Do more.

Typy kurzů

FORMY JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Na základě svýchch dlouholetých zkušeností víme, že průběžné jazykové kurzy nejsou vždy optimálním řešením pro každého klienta. Proto postupně vyvíjíme nové formy jazykového vzdělávání, které reflektují aktuální požadavky a potřeby našich klientů. Díky správné volbě formy jazykového vzdělávání můžeme zaručit maximální zhodnocení investovaného času a prostředků.

PRŮBĚŽNÁ JAZYKOVÁ VÝUKA
Zaměření probíhá podle reálných potřeb klienta v pravidelných intervalech. Výuka je vedená českými i zahraničními lektory.

BLENDED LEARNING
Kombinace různých forem výuky, flexibilně reagující na požadavky jednotlivých účastníků jazykového vzdělávání. V rámci Blended learning můžeme pracovat s kombinacemi prezenční výuky s interaktivními on-line produkty (CIHLY, Skype, Macmillan Practice Online).

E-LEARNING
Realizujeme v prostředí Macmillan Practice Online. Macmillan je jedno z nejvýznamnějších světových nakladatelství, specializující se na oblast vzdělávání. Obsahují kurzy zaměřené na všeobecnou a obchodní angličtinu pro všechny jazykové úrovně.

INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ
Jedná se o nejvyšší míru individuálního přístupu pro jediného účastníka. Je to intenzivní trénink znalostí v praktických situacích, kdy témata a program vycházejí z pracovní pozice účastníka.

JAZYKOVÝ WORKSHOP
Skupinový intenzivní trénink reálných situací pod vedením dvou specializovaných lektorů. V rámci kurzu je využívaná videotechnika pro vyšší efektivitu výuky. Tuto metodiku jsme vyvinuli na základě aktuálních potřeb klientů pro zajištění rychlého zlepšení jazykových znalostí v konkrétních situacích.

LANGUAGE FOR WORK
Tematický půldenní kurz s cílem zvýšení jistoty a sebevědomí účastníků při komunikaci v cílovém jazyce. V rámci kurzu je využívaná videotechnika pro vyšší efektivitu výuky. Kurz je veden jedním lektorem.

OPEN CLASS
Inovativní forma výuky určená pro účastníky, kteří z důvodů pracovní vytíženosti nemohou navštěvovat pravidelné jazykové kurzy. Každá lekce se v jednom týdnu koná ne jednou, ale v několika termínech. Všechny lekce v týdnu vede stejný lektor a se stejným obsahem. Student si sám vybere, který termín lekce v daném týdnu absolvuje.

ON-LINE JAZYKOVÁ VÝUKA
Interaktivní on-line výuka realizována prostřednictvím služby Skype for Business.