Know more. Grow more. Do more.

Tréninková hra přidaná hodnota/eliminace plýtvání

VÍTE, KDE VZNIKAJÍ NEJLEPŠÍ NÁPADY? … NA PORADĚ OBVYKLE NE.
HLAVNÍ CÍLE WORKSHOPU
- Minimalizovat procesy bez přidané hodnoty
- Podporovat zaměstnance v hledání nových možností a příležitostí ke zlepšení
- Snížit náklady vlivem neefektivity
- Zvýšit bezpečnost a kvalitu práce

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ?
- Nacházet plýtvání (MUDA)
- Podávat návrhy na zlepšení (Kaizen)
- Volit priority z více možností
- Dotahovat věci do konce (PDCA)
- Zavádět standardy (5S, balancování linek, KPI, ISO, firemní kultura)
- Orientovat se v základních pojmech podnikové ekonomiky

JAK HRA PROBÍHÁ?
KROK 1: SIMULACE VÝROBNÍHO PROCESU
V jednotlivých kolech účastníci hledají možná vylepšení tak, aby jejich hospodaření vedlo ke kladnému výsledku.
KROK 2: POJMENOVÁNÍ NEEFEKTIVNÍCH POSTUPŮ
Na základě vlastního zážitku ze hry účastníci propojují získané poznatky se stávajícími procesy ve své firmě.
KROK 3: NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ
Účastníci se sami aktivně podporují k hledání vlastních návrhů na zlepšování. Jednotlivé návrhy jsou zaznamenány.
KROK 4: AKČNÍ PLÁN
Ve spolupráci s lektorem účastníci vyhodnotí a následně se dohodnou, které návrhy převedou do praxe.