Know more. Grow more. Do more.

Trénink diagnostiky protistrany

Obsah

Co víme sami o sobě? .... rozbor typologie osobnosti
- úvodní cvičení na uvědomění si schopnosti vnímat protistranu
- vyhodnocení výstupů, seznámení se základní typologií osobnosti

Co můžeme vyčíst z rozhovoru?
- které charakteristické rysy osobnosti můžeme rozeznat na ostatních?
- správná interpretace verbálních a neverbálních signálů
- role play: vedení rozhovorů, zaznamenávání viditelných signálů, následný rozbor
- porovnání zjištěných informací s výstupy z úvodního cvičení

Jak využijeme získané poznatky v praxi?
- principy jednání s dominantním zákazníkem
- jak si poradit, když je zákazník arogantní
- pozor na analytické typy
- jednání s dalšími typy zákazníků, volba vhodného stylu jednání