Know more. Grow more. Do more.

Team buildingy

Přinášíme nápady, inspiraci i zážitky. Nepracujeme s hotovými scénáři, každý program je unikátní.

Po schválení aktivit rozpracujeme libreto, resp. Příběh teambuildingu. Zabezpečíme tak jeho jednotnost a plynulou návaznost všech aktivit na sebe navzájem – každá aktivita bude uvedena krátkým libretem, které bude souviset s aktivitou a hlavním názvem celého team buildingu.

Můžeme vám nabídnout:
- realizaci dílčí aktivity jako doplnění vašeho výjezdního zasedání
- dodávku samostatných aktivit jako součást vašich firemních akcí, např. dnů zdraví, dnů pro děti, dnů otevřených dveří apod.
- vzdělávání spojené se zážitkem mimo pracovní prostředí
- komplexní dodání celého team buildingu na míru včetně ubytování, stravování i dopravy

Pro Vaši inspiraci vybíráme:


Team building