Know more. Grow more. Do more.

Soudně ověřené překlady

Zajistíme pro vás překlad dokumentů se soudním ověřením.
Výpisy z obchodních rejstříků, soudní rozhodnutí, plné moci, doklady o vzdělávání nebo lékařské zprávy… to jsou příklady dokumentů, které mohou vyžadovat specifický typ překladu, který vyhotoví soudní překladatel. Slouží pro potřeby soudů, úřadů, firem v obchodním styku, ale také občanů při dokládání různých faktických údajů zaznamenaných v úředních dokumentech, a to jak v České republice, tak v zahraničí.
Soudní překlad je napevno svázán s originálem nebo s notářsky ověřenou kopií originálu. Zařídíme pro vás nejen soudně ověřený překlad, ale také potřebné notářské ověření originálu.