Know more. Grow more. Do more.

SDL TRADOS

Program TRADOS – garance kvality i jednotné terminologie
Garantem kvality našich překladů je software SDL TRADOS PROFESSIONAL. Dokáže analyzovat všechny překládané dokumenty od jednoho klienta a zajistit jednotnost používané terminologie a slovních spojení v každém z nich i napříč všemi texty. Díky tomuto programu vám vytvoříme odborný slovník často užívaných pojmů, který při své práci využijí jak překladatelé a korektoři TLC, tak vaši pracovníci. Tyto databáze TRADOSU také zrychlí a zlevní každou vaši další zakázku: Opakující se pasáže či výrazy není třeba překládat znovu, a vy tak zaplatíte pouze za překlad nových slov.

Jaké vám TRADOS přináší výhody?
- jednotnost terminologie
- vysoká kvalita překladu
- rychlejší zpracování překladu
- vytvoření a zaslání slovníku často užívaných pojmů pro potřeby klienta
- nižší cena vašich dalších překladů
- kompatibilní výstup s veškerým dostupným překladatelským softwarem
- možnost finálního zpracování grafickým studiem pro tisk