Know more. Grow more. Do more.

Projektové řízení

Hlavní cíle:
- zvýšit úspěšnost realizovaných projektů dle stanovených parametrů
- snížit náklady spojené s nastavenými procesy a kompetencemi
- osvojit si moderní principy projektového řízení v reálné praxi
- posílit zodpovědnost jednotlivých účastníků projektu

Obsah 1. den
Úvodní workshop - Strategická manažerská hra
Na základě osobního zážitku si účastníci uvědomí principy projektového řízení, nároky na dovednosti projektového týmu. Získají soubor nástrojů využitelných v rámci každodenní praxe.
Obsah:
- úvodní týmová aktivita – jak jsme na tom nyní?
- zadání úkolu
- příprava projektu
- realizace, hledání optimálního řešení
- rozhodování a komunikace v obtížných situacích
- ukončení projektu
- vyhodnocení, zpětná vazba pro skupinu i jednotlivce

Obsah 2. den (je vždy upřesněn dle výstupů z úvodního WS)
Možná témata:  Současné projekty a jejich řízení
- definice cílů stávajících projektů ve firmě
- propojení poznatků ze strategické hry s reálnými metodami řízení jednotlivých fází projektů a identifikace potenciálních rizik
- nároky na kompetence projektového manažera, osobní SWOT
- co můžeme zlepšit v oblasti komunikace?
- specifika řízení a motivace projektového týmu, hledání oblastí vyžadujících zlepšení
- řízení kapacit, stanovování priorit
- řešení problémových situací v rámci projektu
- kontrola jednotlivých fází projektu
- přeplánování projektu v důsledku vnějších vlivů
- vyhodnocení objektivních příčin úspěchu a neúspěchu
- celkové zhodnocení školení, zpětná vazba, akční plán