Know more. Grow more. Do more.

Překlady a tlumočení

Překládáme do 200 jazyků z celého světa a v portfoliu máme i ty, o kterých jste pravděpodobně ani neslyšeli. Umíme být neuvěřitelně rychlí. Troufáme si i na texty, které jiní nezvládnou. Pokud s námi spolupracuje zákazník dlouhodobě, vyplatíme se mu. Víc a víc. Umíme si zapamatovat jeho terminologii.

Když překládáme, nedodáváme strojové překlady, byť by byly fakticky správně. Podstatné je, jak má text působit na koncového čtenáře.

Tlumočení pro obchodní účely pak vnímáme jako strategický nástroj. Dobře si uvědomujeme, že nejde jen o to, aby si obě strany dokonale porozuměly. Čas strávený tlumočením totiž může být zásadní pro finální dohodu. Může dát prostor k přemýšlení a zvažování více alternativ.

více informací zde.