Know more. Grow more. Do more.

Oznámení o zpracování osobních údajů

Správce, účel a postupy zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, které jste v minulosti poskytli, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa a název společnosti (dále jen “Údaje”) budou zpracovávány společností TLC Trainings and Languages, s.r.o. se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ 27252973(dále jen „Správce“) pro následující účely:

a)       poskytování vyžádaných služeb za zvýhodněných podmínek;
b)       zasílání obchodních sdělení (např. Newsletter, informace o novinkách v oblasti vzdělávání, reklama Správce, potvrzení rezervací na akcích Správce apod a zařazení do databáze zákazníků;

Poskytnuté Údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě, a nebudou poskytnuty třetí straně.

Uchovávání údajů: Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb bude Správce uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takového účelu; Údaje zpracovávané pro účely zasílání obchodních sdělení budou uchovávány Správcem od okamžiku udělení Vašeho souhlasu do okamžiku, kdy souhlas odvoláte; nejdéle však po dobu 10 let. Po této době, pokud nebude souhlas z Vaší strany odvolán dříve, budete znova vyzváni k prodloužení Vašeho souhlasu.

Vaše práva: Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na přístup ke zpracovávaným Údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně u TLC Trainings and Languages, s.r.o. na korespondenční adrese  TLC Trainings and Languages, s.r.o. se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno nebo na e-mailovou adresu sekretariat@tlc.cz.Souhlas se zpracováním osobních údajů

E-mail *
Po přečtení výše uvedeného oznámení o zpracování osobních údajů souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společnosti TLC Trainings and Languages s.r.o. pro účely a způsobem uvedenými v oznámení o zpracování osobních údajů výše.
Souhlasím s tím, aby mi společnost TLC Trainings and Languages, s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.
Upozornění! Pokud nezaškrtnete žádné zátržítko, Váš souhlas NEBUDE udělen a společnost TLC Trainings and Languages s.r.o.nebude Vaše údaje nadále zpracovávat.
Opište text *  
      * označené položky jsou povinné