Know more. Grow more. Do more.

Odborné konzultace

Poskytujeme odborné konzultace v těchto oblastech:

1. Rozvoj firmy
- nastavení efektivní interní komunikace ve firmě
- optimalizace organizační struktury
- analýza work-flow
- konzultace a poradenství pří řízení změn ve firmě
- rozvoj organizace, změna firemní kultury a prostředí
- příprava obchodu na nové produkty/zákazníky, exportní příležitosti

2. Personální poradenství
- personální poradenství při náborech
- zpracování adaptačního procesu pro nové zaměstnance
- analýza a nastavení HR procesů
- nastavení systému odměňování a benefitů
- motivace zaměstnanců
- průzkumy spokojenosti zaměstnanců
- popisy pracovních pozic/kompetenční matice/hodnotící pohovory
- identifikace a práce s talenty nebo osobami s klíčovým know-how

3. Rozvoj a vzdělávání
- realizace AC/DC pro identifikaci potenciálu zaměstnanců, jejich silných stránek
- analýza vzdělávacích potřeb vedoucí k jasné koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
- koučování/mentorování
- rozvoj interních lektorů
- určení optimální formy pro předávání zkušeností