Know more. Grow more. Do more.

Mentoring

Mentoring je vhodný všude tam, kde není problém s motivací zaměstnance k jeho rozvoji, ale nedostává se mu potřebných znalostí a zkušeností k výkonu určité činnosti, role („neumí, ale chce“). Je proto vhodný jak pro seniorní, tak juniorní pozice a účastníky.

Mentoring je kombinací koučovacího přístupu, který mentorovaného aktivně zapojuje do práce, podporuje samostatnost a zodpovědnost - ale zároveň dostává konkrétní rady a tipy z praxe od zkušeného Mentora.
Tato forma vzdělávání vyžaduje aktivní spolupráci Mentorovaného a určitý čas na přípravu dalšího setkání, splnění drobných „domácích úkolů“.

Jde o vysoce efektivní a časově nenáročnou formu rozvoje především klíčových lidí, talentů, příp. zaměstnanců, kteří stojí před novou náročnou situací, novým úkolem nebo pracovní rolí – a je třeba je v jejich práci podpořit.

Vhodné oblasti k rozvoji pomocí Mentoringu jsou např.:
- komunikační dovednosti
- prezentování a vystoupení před publikem
- manažerské dovednosti
- zvyšování osobní efektivity a koncepčnosti práce
- zvládnutí nové role (např. nástup do řídící funkce)
- zvládnuté nového/náročného typu úkolu
- příprava a realizace změn na pracovišti
- řešení personálních problémů/opatření na pracovišti
- práce s problematickými lidmi

Efektivní setkání trvá 2-4 hodiny, podle tématu bývá zapotřebí min. 3-4 setkání. Je výhodné absolvovat část mentoringu přímo na pracovišti, v terénu, … – tedy v reálných podmínkách mentorovaného. Účinek rozvoje rovněž posiluje přímá účast nadřízeného nebo vybraných kolegů na procesu rozvoje mentorovaného (podpora, zpětná vazba, motivace, jejich zapojení do výuky, stínování zkušenějších).