Know more. Grow more. Do more.

Mentor/kouč

MENTOR nebo KOUČ?
Mentor s klientem diskutuje, radí klientovi, jaká jsou dle jeho dosavadních zkušeností nejlepší řešení.
Vychází ze své praxe, osobních pracovních situací a znalostí trhu. Mentor klientovi poskytuje konstruktivní kritiku, pokládá cílené otázky a argumentuje.
Vztah mentora a klienta je více osobní, dosažení cíle je postaveno na absolutní důvěře a komplexnosti sdílených informací.


Kouč neradí, jak mají lidé věci dělat. Vede je k tomu, že sami najdou své nejlepší možné řešení. Komunikace je formou otázek, kterými klienta přivede na nové úhly pohledu na věc a pojmenování si i skrytých
nebo nepříjemných situací/možností.
Individuální podpora je vhodná pro jednotlivé manažery, kteří potřebují pomoc pro využití svého vlastního potenciálu, uvědomění si svých možností rozvoje, růstu.
Mentoring se poskytuje převážně klíčovým manažerům, kteří zásadním způsobem ovlivňují výkonnost firmy, motivaci zaměstnanců a strategický rozvoj obchodu a podnikání.