Know more. Grow more. Do more.

Lektoři TLC

Lektoři TLC jsou profesionálové, kteří mají zkušenosti s výukou jazyků na všech úrovních s požadovanou specializací.

- přijetí lektora do týmu TLC je podmíněno splněním přísných kritérií
- lektoři procházejí zaškolováním včetně Welcome day
- v rámci adaptační fáze probíhá hospitace a motivační rozhovor a monitoring lektora
- lektoři absolvují pravidelné hodnotící pohovory
- na základě hospitace dostávají detailní zpětnou vazbu
- individuální konzultace s Director of Studies
- zvyšování kvalifikace prostřednictvím vlastního projektu TTA (Teacher Talent Academy)
- nominace lektorů na konkrétní kurzy probíhá na základě jejich specializace, zaměření a zkušeností
- pro přípravu kurzů využívají lektoři profesionální zázemí TLC a on-line nástrojů, jako např. elektronická knihovna

 Sborovna pro naše lektory

Ke dni 1.2.2018 máme v našem týmu více než 200 kvalifikovaných lektorů cizích jazyků (tj. tito lektoři splňují podmínky minimální znalosti jazyka na úrovni C1, praxe v oblasti vzdělávání dospělých minimálně 3 roky atd.). Vedle českých lektorů cizích jazyků, společnost TLC Trainings and languages, s.r.o. disponuje skupinou zahraničních lektorů pro hlavní jazykové skupiny.
Vzhledem k vysokému počtu našich lektorů jsou tito nominováni do konkrétních kurzů metodickým oddělením ve spolupráci s projektovými manažery až na základě konkrétní domluvy o realizaci zakázky s klientem s ohledem na vytíženost lektorů pro dané časové úseky.

Síť lektorů TLC je po celé České a Slovenské republice.
Disponujeme lektory ve všech krajských městech, i průmyslových zónách. Lektoři mají k dispozici služební vozy TLC, čímž zajišťujeme pokrytí výuky i ve vzdálenějších lokalitách.