Know more. Grow more. Do more.

Language for work

HLAVNÍ CÍL LANGUAGE FOR WORK
Trénink konkrétních pracovních situací v cizím jazyce pod dohledem specialisty.
Získání jistoty a sebevědomí při komunikaci v požadovaném jazyce.

PROČ ZVOLIT LANGUAGE FOR WORK?
- zpětná vazba od lektora - experta na firemní komunikaci
- získání jazykových dovedností pro každodenní použití na pracovišti
- před tréninkem lektor telefonickou konzultací zjistí potřeby účastníků
- okamžité zlepšení a využití získaných znalostí v praxi
- možnost realizace v kterémkoliv jazyce

TÉMATA
- vyjednávání se zákazníkem
- psaní mailů
- telekonference
- prezentace
- porady

ROZSAH
4 - 6 hodin