Know more. Grow more. Do more.

Koučink

Kdy koučink?
Když se jedná o klíčového zaměstnance, který má přímý vliv na fungování a výsledky firmy.
Když má zaměstnanec již dostatek zkušeností, zná svoje silné a slabé stránky ('neumí, ale chce '- má zájem na sobě pracovat).
Když se ve své práci potýká s problémy, které způsobují neefektivitu nebo narušují spolupráci s ostatními a neumí je efektivně řešit.
Když jsou s jeho prací nespokojeni ostatní spolupracovníci případně externí partneři, zaměstnanec je seznámen s konkrétními důvody, které umí přijmout (sebereflexe).
Když se zaměstnanec chystá na novou roli, nový projekt, významnější změnu, řešení složité situace ... a potřebuje se dobře připravit, uvědomit si souvislosti, získat nadhled a pustit se do konkrétní akce.

Přínos individuálního koučinku
- posílení vnitřní motivace a zodpovědnosti
- celkový rozvoj osobnosti a potenciálu
- vytvoření osobního plánu
- okamžité změny viditelné v praxi
- vedení firmy se podílí na sestavení cílů koučinku, získává průběžnou zpětnou vazbu o dosažených výsledcích

On-line koučink
Jsme schopni realizovat koučink osobní i on-line formou a to prostřednictvím SW Skype for Business.
Tato osvědčená forma umožnuje lepší časovou organizaci koučinku a výrazně snižuje náklady absencí cestovních náhrad.
On-line koučink je možné realizovat ve formě individuální i skupinové (max. 4 účastníci).