Know more. Grow more. Do more.

Jazykový workshop

V kuchyni TLC jsme vytvořili koncept unikátních workshopů, které zaměstnancům i manažerům pomáhají zlepšovat konkrétní jazykové dovednosti: prezentaci vlastních projektů, vyjednávání tváří v tvář, argumentaci, psaní e-mailů, small talk, tipy a triky během telekonference, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, diplomatický jazyk, volbu terminologie a formálnosti podle úrovně protistrany...

Během 4 hodin ovládnete a pochopíte fráze a zákonitosti specifické pro vaši práci a daný jazyk. S lektory simulujete reálné situace, které znáte. Důsledně je procvičíte a postupně zdokonalíte slovní zásobu a obraty.

PROČ ZVOLIT JAZYKOVÝ WORKSHOP?
- intenzivní trénink reálných situací
- simulace pracovních situací v cizím jazyce pod dohledem specialistů
- před worshopem lektoři zjistí potřeby účastníků přímo na pracovišti
- zpětná vazba od dvojice lektorů: nezávislého pozorovatele a „simulovaného“ klienta
- okamžité zlepšení a využití získaných znalostí v praxi
- možnost realizace workshopu ve kterémkoliv jazyce

KTERÁ TÉMATA WORKSHOPŮ UŽ JSME REALIZOVALI?
- Telefonická komunikace pro každodenní pracovní účely
- E-maily pro každodenní pracovní účely
- Angličtina v komunikaci HR
- Videokonference
- Služební cesta: řešení běžných situací
- Prezentace
- Komunikace s klienty: výstavy a veletrhy
- Komunikace s klienty: vyjednávání
- Komunikace s klienty: vyjádření souhlasu a nesouhlasu
-  Workshop zaměřený na gramatiku
(dle požadavků a potřeb klienta jsou vybrány okruhy gramatiky)

INTENZIVNÍ TRÉNINK REÁLNÝCH SITUACÍ
- simulace pracovních situací v cizím jazyce pod dohledem specialistů
- získání jistoty a sebevědomí při komunikaci v požadovaném jazyce

VÝROKY ÚČASTNÍKŮ:
- „Prezentace s použitím naučených postupů a její rozbor na videu mi daly opravdu hodně.“
- „Líbily se mi praktické příklady, které mohu při své práci ihned využít.“
- „Nejdříve výklad, pak praktické vyzkoušení a nakonec video rozbor se zpětnou vazbou – super nápad!“

Víte, že...
… při workshopu pro vás nasimulujeme přesně ty situace, které potřebujete řešit každý den?