Know more. Grow more. Do more.

Jazykové korektury

Jedná se o základní kontrolu textu překladu rodilým mluvčím. Je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Pravopisná, stylistická i typografická korektura textů
Stylistická korektura představuje vyšší formu jazykových úprav. Vedle kontroly textu z hlediska mluvnických pravidel je součástí i úprava stylistiky, to znamená jazykové úpravy textů, které jsou nesrozumitelné nebo těžko pochopitelné.