Know more. Grow more. Do more.

Interní trenéři

Interní trenéři jsou skvělou volbou.
Ale jejich role je velmi těžká, ve vlastním pracovním prostředí musí získat pozornost kolegů, předat know-how a motivovat kolegy k aktivní práci se získanými informacemi.
Nominace interního lektora většinou vyplývá z jejich odbornosti a zkušeností. Na seznamování se s aktuálními trendy ve vzdělávání, metodikou a vlastním rozvojem jim však většinou již nezbývá čas.

V čem vám TLC může pomoci?
1/ spolupráce na nominování vhodných kandidátů na roli interního lektora
2/ zaškolení pro interní lektory začátečníky
3/ refresh pro zkušené interní lektory a trenéry

Školení interních lektorů může probíhat formou:
1/ skupinový workshop Interní lektor
2/ individuální mentoring interního lektora
3/ zážitkový workshop Train the Trainer