Know more. Grow more. Do more.

Interim management

TLC má zkušené senior odborníky se specializací a dlouholetou praxí v manažerské pozici.

Co je interim management?
Podstatou interim managementu je dočasné poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu pro dosažení jasného cíle.
Interim manager je po smluvní dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi, spojenými s pozicí, kterou zastává.

Kdy si najmout interim managera?
V době změn.
V době, kdy potřebuje firma rozjet nový důležitý projekt, novou část firmy, nebo firmu restrukturalizovat (krizový management).
V době, kdy potřebuje rychle managera se zkušenostmi, praxí a know-how a stačí jí projekt rozjet a poté předat na stávající management

Výhody a rizika
- největší výhodou je praxe a zkušenosti, rychlost zpracování, know-how
- není historicky spjatý se společností, je objektivní, má nadhled a nový vhled na danou problematiku
- je maximálně efektivní, je zaměřený na splnění cíle
- největším rizikem je špatná volba managera
- špatné určení cíle
- nedostatečná podpora managementu

Nabízíme Vám interim managery typu změnový, projektový nebo substituční.