Know more. Grow more. Do more.

E-learning

BLENDED LEARNING

FORMA VÝUKY:
Prezenční, případně v kombinaci s virtuální výukou (Skype for Business).
Skupinový kurz (1 x 60 min. týdně) + e-learning MacMillan Practice Online (roční licence).

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:
Písemné hodnocení pokroku zahrnující úroveň ERR, silné stránky a oblasti pro rozvoj.

ZAMĚŘENÍ A STUDIJNÍ PLÁN:
Pracovní komunikace a gramatika příslušné úrovně.
Rozvoj mluvení, psaní, poslechu a čtení.
Studijní plán zahrnuje 2/3 povinných položek pro danou úroveň a 1/3 látky podle analýzy konkrétních potřeb studentů.
Poznámka:
Možnost využití zkušebního e-learningu v rámci výběrového řízení.

MACMILLAN:
Jedno z nejvýznamnějších světových nakladatelství, specializující se na oblast vzdělávání. Pracují
ve 130 zemích světa a oblast e-learningových kurzů on-line výuky zabezpečují již 13 let.

MACMILLAN PRACTICE ONLINE
E-LEARNING:
Všeobecná/obchodní angličtina pro danou jazykovou úroveň.
Kurzy jsou ve verzi British English/American English.
OBSAH ÚVODNÍ KOMUNIKACE:
Přehled nabízených kurzů.
Popis programu.
Kontakty.
Přístupy (cca do 14 dnů).

DOPORUČENÝ ROZSAH STUDIA:
Minimálně 1 hodina týdně/60 minut

DALŠÍ INFORMACE:
Student bude přihlášen do virtuální třídy lektora pro monitoring.
Čtvrtletní reporting o vašich aktivitách v aplikaci.
Podpora a motivace lektorem v rámci monitoringu.
Vybraný kurz má platnost 12 měsíců, není možná výměna za jiný kurz.

MACMILLAN PRACTICE ONLINE
ONLINE KURZY JSOU DOSTUPNÉ V TĚCHTO KATEGORIÍCH:
Exam practice
Academic English
Business English
General English
Coursebook Practice

ODKAZ NA VIDEO: http://maced-media.s3.amazonaws.com/MPO/Student%20v3.mp4