Development centrum

Pomůžeme vám identfikovat potenciál vašich zaměstnanců, jejich silné stránky a rozvojové oblasti. Zpracované profily vám detailně vysvětlíme.

Objektivní

Objektivní

hodnocení

Silné

Silné

a slabé stránky

Motivace

Motivace

a styl vedení

Bližší informace najdete zde

DC (Development centrum)

Na rozvoji zaměstnanců s vámi od začátku spolupracujeme. Zjistíme nejdříve vaše očekávání, představy i požadavky, abychom mohli cíle efektivně dosáhnout. Součástí nabídky je také DC nástroj ke zjištění aktuálního potenciálu účastníků i míry předchozího rozvoje. Díky tomu získáme ucelené profily, s nimiž můžete i vy pracovat dle potřeby. Nejen v rámci plánování konkrétního rozvoje v požadovaných oblastech, ale například při úvahách o další kariéře vašich zaměstnanců. Získáte také doporučení, jak postupovat dále v roli nadřízeného, efektivní nástroje pro motivaci, přehled o perspektivě budoucí spolupráce a konkrétní představu o tom, jak se kandidát projevuje v krizových či konfliktních situacích. K tomu využíváme osobnostní a výkonové dotazníky, individuální i týmové modelové situace, hry a interaktivní role-plays.

Poznej sám sebe... a také ostatní

Specializovaný workhop pro poznání sebe sama a svých silných stránek, potenciálu a rozvojových oblastí. Pochopení, na co se zaměřit při komunikaci a motivaci s ostatními. 

  • Poznáte charakteristiky, které ovlivňují váš způsob chování a jednání.
  • Aktivní formou zjistíte, co, a hlavně jak, můžete na sobě ovlivnit.
  • Naučíteš se rozpoznat nejdůležitější charakteristiky u jiných lidí.
  • Pochopíte, jak komunikovat a spolupracovat s cholerikem, flegmatikem a dalšími temperamenty.

 

Napište nám

Ať už potřebujete s čímkoliv poradit, nenašli jste potřebnou informaci, kurz, školení či workshop, chcete navázat spolupráci, máte pro nás nějakou výzvu, nabídku či překladatelský oříšek, nebo se chcete zastavit třeba na kávu!