Manažeři a vedoucí

Umíme vaše manažery nejen rozvíjet, ale také identifikovat. Pracovat s nimi. Motivovat je. Rozvíjet jejich potenciál.

Role

Role

manažera

Vedení

Vedení

týmu

Projektové

Projektové

řízení

Podívejte se na video

Díky našemu způsobu spolupráce a respektu k vaší pozici i dosavadním zkušenostem vás budeme rozvíjet v oblastech, které pro vás budou skutečně přínosem. Koncepci rozvoje navrhujeme a sestavujeme na základě úvodní analýzy a osobního rozhovoru.

Nejčastěji pomáháme manažerům s účinným delegováním, s efektivním poskytováním zpětné vazby, učíme je motivovat a rozvíjet tým i jednotlivce. Trénujeme vedení standardních i obtížných rozhovorů, řešení problémů a komplikací, aby získané zkušenosti byly aplikovatelné v konkrétních situacích v praxi.

Naučíme manažery koučovací techniky, které jim pomohou k lepší komunikaci KPI i k vedení k samostatnosti v myšlení a rozhodování.

Je váš manažer zodpovědný za realizaci projektů? Pomůžeme mu, aby jeho tým znal principy projektového řízení v reálné praxi, rozuměli nákladům spojených s nastavenými procesy a kompetencemi. Ve výsledku tím významně posílíme i zodpovědnost jednotlivých zaměstnanců.

Napište nám

Ať už potřebujete s čímkoliv poradit, nenašli jste potřebnou informaci, kurz, školení či workshop, chcete navázat spolupráci, máte pro nás nějakou výzvu, nabídku či překladatelský oříšek, nebo se chcete zastavit třeba na kávu!