Know more. Grow more. Do more.

Development centrum

Development Center workshop slouží k identifikaci:
1/ osobnostních předpokladů a osobnostnímu profilu
2/ výkonové křivky
3/ hlavních motivátorů
4/ komunikačních a prezentačních dovedností
5/ preferovaného stylu vedení zaměstnanců
6/ delegování úkolů a zpětné vazby
7/ osobních preferencí a potřeb rozvoje

Realizace DC zajišťují certifikovaní lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací, zpracováním individuálních výstupních profilů i následnou konzultací s jednotlivými účastníky a klientem.

Výstupy
- individuální profily účastníků (osobnostní profil, manažerské kompetence)
- identifikace silných a slabých stránek
- doporučení k rozvoji z pohledu lektorů (individuální a skupinové)
- osobní preference účastníka - v čem se chce rozvíjet, jakou formou
- matice vzdělávacích potřeb individualit a týmu - přehled doporučených a žádaných rozvojových aktivit