Life management - osobní cíle a vlastní motivace

04.03.2020
Life management - osobní cíle a vlastní motivace

Jak správně stanovovat osobní cíle a pracovat s vlastní motivací? Náš workshop vám pomůže seznámit se a vyzkoušet si metody vedení a koučování sebe sama. Naučíme vás pracovat s vašimi silnými stránkami, mentálními technikami a rozvíjet tak pozitivně váš život.

Cíl

 • Vypracovat si reflexi vlastního osobního a pracovního života, uspořádat si své priority.
 • Naučit se podle svých potřeb a životních hodnot řídit své priority.
 • Zvýšit efektivitu práce, osobní prosperitu a spokojenost.
 • Předcházet vyhoření a naučit se zvládat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Obsah

 • Jak na sobě začít pracovat. Budování sebedisciplíny a sebereflexe.
 • Priority a jejich sladění, strategie vyrovnání osobního a pracovního života.
 • Práce s emočním potenciálem, vytvoření konkrétních změn a strategií.
 • Projevy workoholismu a vyhoření, reakce, signály.
 • Prevence vyhoření a relaxační techniky.
 • Praktický nácvik relaxačních a autorelaxačních technik.

Výstupy, co si účastník odnese?

 • Škálu životních hodnot a priority vlastního seberozvoje pro zvládnutí rovnováhy v osobním a pracovním životě.
 • Zásobu praktických technik pro zvládání každodenního stresu.

Máte zájem o bližší informace o tomto workshopu?

Napište nám

Ať už potřebujete s čímkoliv poradit, nenašli jste potřebnou informaci, kurz, školení či workshop, chcete navázat spolupráci, máte pro nás nějakou výzvu, nabídku či překladatelský oříšek, nebo se chcete zastavit třeba na kávu!