Know more. Grow more. Do more.

Assessment centrum

INDIVIDUÁLNÍ AC PRO UCHAZEČE

Program Assessment Centre v podání TLC představuje komplexní a efektivní koncepci na sebe navazujících testových a vzdělávacích bloků. Tímto zadavateli garantujeme provázanost zpětné vazby s navazujícím vzděláváním. Veškeré testové metody jsou standardizované na českou populaci a zahrnují výhradně personální diagnostiku osobnosti.

Návrh postupu:
1. Schůzka/telefonní hovor k získání vstupních informací od klienta
2. Příprava realizace AC - místo, termín
3. Realizace
4. Vyhodnocení

Předpokládaný obsah AC (pro řídící pozice)
Osobnostní typologie a vstupní úroveň kompetencí (bude upřesněno dle zacílení)
- MBTI/TEZADO – osobnostní typologie
- styl vedení – dotazník
- modelové situace, role-plays (úkolování, zpětná vazba, prezentace požadavku, řešení problému)
- kompetenční karty – sebeanalýza a osobní preference
- osobní rozhovor s uchazečem

Předpoklad trvání: 4-5 hodin

Výstupy pro klienta:
1. Písemná zpráva z realizace
2. Osobní prezentace zástupcům klienta