Know more. Grow more. Do more.

Mentoring ...

24.10.2016

Ptáte se, co je to mentoring? Na internetu můžete najít definici A relationship in which a more experienced or more knowledgeable person helps to guide a less experienced or less knowledgeable person. The mentor may be older or younger than the person being mentored, but she or he must have a certain area of expertise.
A proč se účastním mentoringu? Pracuji šest roků pro britskou rodinnou společnost, poslední dva a půl roku na pozici teamleadera. Kolegyně v práci mě seznámila s možností účastnit se výběru do programu mentoringu, který zprostředkovává British Chamber Of Commerce Czech Republic. Tuto výzvu jsem uvítala a v březnu jsem vyrazila do Prahy na první setkání. Jméno mého menora mi sdělili předem a tak jsem měla dostatek času nastudovat si základní informace o paní Nepustilové, její pracovní kariéře i její společnosti.
Jak popsat všechny pocity, které jsem zažila při setkání s paní Nepustilovou? Mezi ty první patřila překvapení z toho, jak je mi Taťána sympatická a „spadl“ ze mě pocit nervozity, že se setkám s osobou, která ve svém životě dokázala založit společnost, vytvořit vlastní know-how, zaměstnat a vybudovat tým odborníků a stát se specialistou ve svém oboru. Říká se, že první dojem je otázkou několika vteřin. Já si dodnes pamatuji sympatickou, energickou ženu s upřímným úsměvem a vřelé obětí. A věděla jsem, že rozhodnutí zúčastnit se programu bylo správné, protože se od této osoby můžu naučit mnohé.
V průběhu našich setkání (a není jich málo, ve svém nabitém rozvrhu si na mě Taťána najde čas nejméně jedenkrát v měsíci) mi Taťána neuvěřitelně otevřela oči. Sezení probíhají formou rozhovorů, vyprávění a popisů, co přesně ve svém týmu právě řeším. Často si toho chceme říci tolik, že si skáčeme do řeči, abychom na něco nezapomněly. Nedocenitelné je pro mě to, že mi Taťána dá vždy pravdivou zpětnou vazbu. Zkoumáme, proč jsem některé situace řešila určitým způsobem, jaké byly další možnosti a jaké to má následky. Nejedná se o instrukce ano x ne, ale rozebíráme důvody a podstatu, proč se některé věci udály.  Jak na to lidé reagují a proč. O spoustě věcí přemýšlím i po tom, kdy se rozloučíme. A určitě mi nikdy neodmítla projednat stejnou věc dvakrát, protož mi to prostě stále „straší“ v hlavě. Díky mentoringu se zlepšily hlavně vztahy mezi mnou a kolegyněmi z mého týmu, za což jsem Táně velmi vděčná.
Vrátím se k výše uvedené definici mentoringu a musím ji trochu doplnit, protože mi v definici chybí podstatná část. Jedná především o vytvoření důvěry. Za pár setkání si u mě Taťána dokázala vypěstovat důvěru svou přímostí, otevřeností a ochotou se se mnou dělit o své dobré i méně dobré zkušenosti ze života.


Táňo, děkuji moc za Tvou trpělivost, upřímnou zpětnou vazbu a nekončící energii a úsměv.
Blanka Dudová