Know more. Grow more. Do more.

Workshop Poznej sám sebe

26.09.2016

Stává se Vám, že i přes veškerou snahu je komunikace a spolupráce s některými lidmi hodně obtížná? Snažíte se je pochopit a najít společnou řeč, ale stále narážíte na nedorozumění a nevíte, proč se to děje? Zatímco někdo se na poradě rozčiluje, jiný je úplně v klidu. Jeden člověk se rozhodne téměř okamžitě a druhý si vezme dva dny na rozmyšlenou. Některým klientům stačí rámcová nabídka a jiní požadují detaily v rozsahu 156 stran. Jak to, že si někdo bere věci osobně a s někým city ostatních vůbec nepohnou?

A jak se všemi takovými typy lidí vycházet, pracovat s nimi, vést je???V TLC jsme pro vás připravili den plný (sebe)poznání. Den, který změní váš pohled nejen na sebe sama, ale také na lidi kolem vás:


Od teď už s kolegy, nadřízenými nebo klienty budete komunikovat skutečně „na míru“. Získáte nadhled a sebejistotu.
Chcete se rozvíjet? Začněte u sebe. Poznejte lépe sebe a ostatní.

P.S.
A vůbec nejlepší je zařadit tento workshop na úplný začátek vzdělávacích programů. Uvidíte sami:)

Jan Ertl, lektor a kouč (spoluautor workshopu)