Know more. Grow more. Do more.

Workshop pro 'Dobrý start'

17.06.2016

„Realita podnikání“ bylo téma celodenního workshopu pro maminky na mateřské, které se chtějí pustit na podnikatelskou dráhu. Workshop se realizoval v rámci rozvojového programu Restartomat, organizovaný neziskovou organizací Dobrý start.

Taťána Nepustilová a Jan Ertl trénink vedli s cílem uvědomění si výhod i nevýhod podnikání, životních etap podnikatele i co je třeba pro to, abyste byli úspěšní.

Workshop zahrnoval diskuzi,  práci v týmech nebo ve dvojích, zážitkové aktivity i inspirativní video, kdy Taťána přebírá cenu podnikatelky.  Maminky si závěrem zpracovali individuální akční plán, kde si stanovili své cíle v reálném čase.

Maminkám držíme palce!


Workshop - Realita podnikání 17.6.2016