Know more. Grow more. Do more.

TTA, Nakresli kruh a mnoho dalšího v TLC

01.06.2016

V pátek 27.5.2016 se v TLC uskutečnilo setkání našich zaměstnanců a lektorů.  Příležitost se potkat a sdílet zkušenosti využilo více než 25 kolegů z celé ČR.

Pro účastníky byl připraven program ve dvou oblastech. Měli možnost, zúčastnit se workshopu Nakresli kruh, který jim umožnil vyzkoušet si techniky intuitivní kresby a tvorbu mandal.  Školení vedla Pavlína Chocová, lektorka soft-skills. A to vše za doprovodu hudební skupiny Komerční přestávka.

V sobotu se pak zájemci zúčastnili metodického školení v rámci Teacher Talent Academy, našeho vzdělávacího programu pro podporu profesního vzdělávání lektorů v oblasti metodiky výuky a vzdělávání dospělých.


Setkání zaměstnanců v TLC 27.5.2016