Know more. Grow more. Do more.

Stmelujeme náš tým z České republiky

27.04.2016

Naše společnost TLC působí v celé České republice, a proto i výčet lektorů, spolupracujících s naší společností, je opravdu, co do vzdálenosti, rozsáhlý.

Jelikož jsme firma, která klade důraz na osobní přístup a kolegialitu, pozvali jsme celý tým 27. 5. 2016 na společný večer do TLC. Součástí večera bude ochutnávka jednoho z několika unikátních Soft Skills produktů „Nakresli kruh“ a možnost zhlédnutí tradičního brněnského ohňostroje Ignis Brunensis ze 17. patra AZ TOWER. Následující den bude pro lektory jazyků připraveno metodické školení v rámci akademie pro lektory TTA - Teacher Talent Academy.