Know more. Grow more. Do more.

Setkání s KLUBEM ZAMĚSTNAVATELŮ

03.03.2016

Dne 25. 2. 2016 se v TLC uskutečnilo setkání s naším významným partnerem Klubem zaměstnavatelů. Workshopu se zúčastnili zástupci významných zaměstnavatelů z Moravy, Vysočiny a vybraných středních a vysokých škol.

Jedno z témat se mimo jiné týkalo vyhledávání talentů v Jihomoravském kraji a propojení studentů se zaměstnavateli již na školách.

V pozdních odpoledních hodinách se skupina přesunula do vinného sklípku do Bořetic, kde společně v diskuzi pokračovali.