Know more. Grow more. Do more.

Rozhovor s vedoucí odboru vnitřních věcí úřadu města Modřice, Andreou Kovářovou

10.02.2016

„ Díky kvalitnější a efektivnější komunikaci lze v řadě případů předejít konfliktům. To pomáhá nejen při práci, ale i v osobním životě“, uvedla Andrea Kovářová, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Modřice. „ Rozšiřování odborných znalostí považuji za samozřejmost a přirozenou součást profesního života každého člověka. Čas běží a poznatky jdou rychle dopředu.“

Spolupráce s firmou TLC začala jazykovými kurzy.  Mají zaměstnanci vašeho úřadu o jazyky zájem?
Naši zaměstnanci, kterých je téměř padesát, se s cizími jazyky v běžné každodenní praxi setkávají jen minimálně, například v rámci spolupráce
s potomky rakouských starousedlíků. Občas tedy potřebují německý jazyk, angličtinu méně. Přesto je o angličtinu větší zájem.  Zpočátku si mohli zaměstnanci vybírat mezi němčinou a angličtinou, později se skupiny rozdělily také na začátečníky a pokročilé. Skupiny jsou malé, maximálně
4 osoby, kurzy probíhají jednou týdně. Různá úroveň jazykových znalostí nám sestavování skupin trochu komplikuje.

Jaká další školení váš vzdělávací program zahrnuje?
Chtěli jsme, aby zaměstnanci, kteří komunikují s klienty, prošli kurzy měkkých dovedností, a to hlavně v oblasti komunikace. Proto jsme před dvěma lety začali této sféře věnovat větší pozornost. Kurzy soft skills představují třetinu vzdělávání, zbývající dvě třetiny jsou odborná školení.
U technických profesí je to například „Bezpečnost práce“, „Požární ochrana“ a další.

Jak zaměstnanci tyto kurzy přijali?
Jednodenní workshopy na téma „ Efektivní komunikace“  a  „Komunikace uvnitř pracoviště“, které pro nás firma TLC připravila, byly interaktivní a obsahovaly různé hry, které příjemně uvolnily atmosféru. Lidé se tak přestali obávat toho, že by měli trávit svůj čas nezáživnou teoretickou přednáškou.
Lektor Jan Ertl měl velmi osobní přístup ke všem zaměstnancům, zajímal se o konkrétní problémy. Společně jsme si před samotným workshopem i po něm vše analyzovali, obdržela jsem od něj písemný výstup. I nadále jsme v kontaktu, snaží se nám pomáhat a také nám poskytuje určitou vizi do budoucna, ukazuje možnosti dalšího vzdělávání i odhalení slabin v kolektivu. Lidé ze společnosti TLC jsou velmi komunikativní, jsou ochotní řešit naše problémy.

Podle čeho vybíráte témata?
Každoročně provádíme analýzu kurzů, které jsme absolvovali, děláme také průzkum mezi zaměstnanci a zjišťujeme, o jaká témata by měli zájem.  TLC nabízí aplikaci Cihly, jejímž prostřednictvím se zaměstnanci mohou hodnotit, vznášet dotazy na lektory, získávat od nich zpětnou vazbu, řešit konkrétní problémy. Tato aplikace je pro analýzu potřeb velmi přínosná. 
Zatímco do nedávné doby si zaměstnanci sami vybírali, v jakých oblastech se budou vzdělávat, nyní jsme přešli k jinému systému. Část vzdělávacích programů, přibližně třetina, je s povinnou účastí, ostatní kurzy si zaměstnanci vybírají podle své odbornosti nebo dalších zájmů.

Vy sama jste velkým příznivcem vzdělávání, co vás k tomu přivedlo?
Impulsem pro mne byly především moje děti, s nimiž jsem se postupně učila komunikovat. Musela jsem nejprve poznat sama sebe, abych pochopila reakce dětí na různé způsoby chování. Kromě toho mne zajímá mnoho dalších témat,  jako je například timemanagement nebo asertivní komunikace. Moje práce zahrnuje převážně komunikaci uvnitř kolektivu, což je někdy náročnější než jednání navenek, s klienty. Vztahy jsou osobnější a je důležité vědět, jak se v určitých situacích zachovat a neodnášet si domů negativní náladu. Zajímá mne také, jak mohu zaměstnance motivovat.
Věřím, že vlastním otevřeným přístupem ke vzdělávání mohu pomoci i ostatním objevit jeho cenné přínosy nejen pro pracovní sféru života, ale také pro tu osobní.