Know more. Grow more. Do more.

Referenční rozhovor s Noemi Gill, personální ředitelkou společnosti ModusLink

26.01.2016

„ Jsem ráda, když za mnou naši zaměstnanci sami přicházejí a mají chuť komunikovat, vzdělávat se a růst. To považuji za důležité,“ říká personální ředitelka společnosti ModusLink, Noemi Gill.  „Vysoká míra flexibility,  kterou  ModusLink  svým zákazníkům poskytuje, vyžaduje velmi dobrou interní komunikaci a spolupráci na každodenní bázi.“

ModusLink zajišťuje pro své zákazníky kompletaci, balení a distribuci produktů. Ty se však často mění, stejně tak  i jejich objemy.  Jak svoji flexibilitu udržujete? 
Každý den přicházejí objednávky, řešíme rozsáhlou  operativu, rychle, přesně, pružně. Proto posilujeme především leadership ve vedení lidí. Soustředíme se na dobrou úroveň manažerských dovedností, protože každodenní práce s lidmi u nás obnáší nejenom komunikaci s našimi zaměstnanci, ale také s lidmi z agentur a s denními brigádníky. V sezoně míváme ve firmě  i 200 – 300 brigádníků denně. Někteří přijdou jen jednou a někteří chodí pravidelně.  Chceme si udržet lidi, kteří se mají zájem učit, snažíme se je rozvíjet. Na to potřebujeme team leadery a supervizory, kteří by měli umět řídit komunikaci s podřízenými, ale také čas i řešit  nečekané situace. 

Kolik máte vlastních zaměstnanců?
Okolo 550-560. Nejvíce jich je samozřejmě  v  operativě. Ta zahrnuje výrobní část firmy, distribuci k zákazníkovi a sklady. Kromě klasické operativy  jsou tu samozřejmě další oddělení, například finanční hub pro Evropu,  engineering,  personální oddělení , máme zde také produktové inženýry, tým lidí, který jedná s přepravci a business manažery, kteří jsou zodpovědní za komunikaci  a vztahy se zákazníky.

Nedávno prošli někteří lidé z vaší operativy rekvalifikačním kurzem mistr/mistrová. Kdo se kurzu zúčastnil a jak školení probíhalo?
Tento kurz pro nás zajišťovala brněnská firma TLC Trainings and Languages. Byl určen pro nižší a střední management a prošlo jím téměř 40 lidí ve dvou skupinách.  Šlo o rekvalifikační program v plné dotaci, uznávaný Ministerstvem školství jako akreditovaný program.  Během šesti měsíců tak naši lidé prošli různými workshopy, semináři a poradními skupinami. Školící firma nám umožnila vstoupit do jejího speciálního systému, v němž mohli účastníci školení komunikovat s lektory a konzultovat případné nejasnosti.  Na kurzu se podíleli tři lektoři,  přizpůsobili se a zaměřili se na konkrétní problémy a případy, které se aktuálně řešily ve firmě. Vše bylo tedy velmi prakticky orientováno. Firma TLC je stejně rychlá a flexibilní jako my, byla to tedy velmi partnerská spolupráce, dokázali pro nás vždy najít vhodné řešení.

Jakou formu mělo převedení poznatků do praxe?
Na konci kurzu si každý z účastníků vybral tři klíčová témata, kterým se chce věnovat a která chce rozvíjet. Vznikly tak pro každého akční plány, se kterými se seznámili jejich nadřízení. Mohou je tedy kontrolovat a směřovat k tomu, aby aplikovali, co se naučili a neupadali zpět do rutiny.

Jak se účastníci na kurz dívají dnes, s odstupem času?
Mají samozřejmě tendence vracet se k původním zažitým postupům, my je však tlačíme k tomu, aby to nedělali a aby využívali vše, co se naučili. Vidíme, jak nám ti lidé rostou před očima. Naše firma se hodně koncentruje na interní růst lidí a právě v operativě se to daří. Někteří z našich teamleaderů  a supervizorů začínali na pozici operátora a postupovali přes pozice prvních operátorů, kteří pomáhají rozjíždět výrobu, do pozic back-up team leaderů až na pozice teamleaderů a supervizorů. Ke vzdělávání se stavějí pozitivně, velká většina si uvědomuje, že díky certifikovaným a akreditovaným školením roste také jejich cena na trhu práce.

Jaké další druhy vzdělávání jsou pro vás klíčové?
Znalost angličtiny. Jsme americká společnost a většina lidí mluví anglicky se svými nadřízenými i se svými zákazníky. Důležitá je také znalost Excelu a otevřený přístup. Snažíme se učit lidi některé lean praktiky,  aby byla naše společnost co nejštíhlejší a mohli jsme dobře a rychle reagovat na požadavky našich zákazníků.