Know more. Grow more. Do more.

Inspirativní setkání s Taťánou

15.01.2016

Nejen prací je člověk živ. Občas každý z nás někdy potřebuje připomenout, že život je takový, jaký si ho uděláme. Příběh naší paní ředitelky, Taťány Nepustilové, je zajímavý nejen pro novináře, ale i zaměstnance nebo studenty.

V roce 2015 přijala paní ředitelka pozvání do společnosti Foxconn v Kutné Hoře, do ČSOB banky v Praze a Arcellor Mittal v Ostravě. V Brně se přišli osobně s paní Taťánou seznámit studenti VUT.

Na setkání se zaměstnanci nejen dozvěděli, co bylo hlavní inspirací pro založení vzdělávací agentury TLC, ale také, jaké to je podnikat a současně pracovat, když podnikání na sebe nevydělává… Co vše dokáže udělat tvrdohlavá žena pro svůj životní sen a jak dovede využít zkušenosti ze zahraničí pro svou práci. Co obnáší nabitý pracovní den a jak rozděluje svůj čas mezi práci, charitu, rodinu a svých 450 dětí v SOS vesničkách.

Všechna setkání byla úžasná, plná radosti, smíchu, nadšení, ale i slz dojetí a obejmutí.


Inspirativní setkání