Know more. Grow more. Do more.

Vánoční koncert v Brně

07.12.2015

Ve čtvrtek 3.prosince večer se v Brně – Medlánkách  uskutečnil  Vánoční koncert pro příznivce a přátele SOS dětské vesničky Brno. Touto první veřejnou akcí podpořila brněnská SOS dětská vesnička snahu o zvýšení povědomí o své činnosti a postupné navazování užší komunikace a spolupráce s představiteli podnikatelských subjektů v Brně a okolí i s jednotlivci z řad veřejnosti a také vyjádřila své poděkování spolupracujícím firmám i organizacím a to především partnerům akce TLC Trainings and Languages, s.r.o., Heat Ttransfer Systems, s.r.o., Československé obchodní bance, a.s. a dalším.

Příjemné vánoční naladění vytvořila kapela Cimbal Classic, která zahrála řadu písní z dílny jejího dvorního skladatele i zakladatele, cimbalisty Dalibora Štrunce.  Atmosféru dokreslil také vánoční punč, který všichni před začátkem koncertu ochutnali. Organizační tým byl složen převážně ze zaměstnanců SOS dětské vesničky Brno, podíleli se i lidé ze spřátelených firem.

Koncertu se zúčastnilo téměř 160 lidí, sál byl tedy do posledního místa obsazen. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který byl  20 765 Kč, bude použit na podporu činnosti SOS dětské vesničky Brno. Poděkování patři všem, kteří na koncert přišli, i těm, kteří se podíleli na jeho skvělém průběhu. Přáním SOS dětské vesničky Brno je vytvořit z Vánočního koncertu tradici a za rok pro své příznivce opět připravit hezký kulturní zážitek.


Vánoční koncert