Know more. Grow more. Do more.

Agentura TLC připravila jako partner další seminář pro Svaz průmyslu a dopravy ČR

20.06.2014

Partnerství TLC se Svazem průmyslu a dopravy ČR pokračuje. 18. června v Brně proběhl další ze série seminářů soft skills pro členy Svazu na téma Zavádění efektivního systému vzdělávání ve firmách.

Semináře se zúčastnily dvě desítky zájemců ze společností napříč různými obory. Vzdělávací akci vedl Jan Ertl, zkušený školitel s dlouholetou praxí z oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Program byl zaměřen ryze prakticky, takže všichni účastníci se zapojili do společných aktivit a podíleli se na přípravě různých fází vzdělávacích systémů firemních týmů. Jan Ertl se zaměřil na plánování, tvorbu rozpočtu, schvalovací procesy, komunikaci i zpětnou vazbu. Těší nás, že hosté akci po skončení zhodnotili velmi pozitivně.


SPČR 20.6.2014