Know more. Grow more. Do more.

Den otevřených dveří pro HR manažery

15.10.2015

Dne 15. 10. 2015 se v prostorách TLC Trainings and Languages uskutečnil Den otevřených dveří pro HR manažery.

V první části si HR manažeři mohli vyzkoušet zdarma složit mezinárodní zkoušky anglického jazyka TOEIC Listening nad Reading a získat certifikát potvrzující jazykovou úroveň. Jednalo se o první testování ve spojitosti s navázáním spolupráce se společností ETS Global. Zpětná vazba účastníků byla velmi pozitivní, kdy velkým plusem bylo hodnoceno použití běžných témat v rámci testů.

Ve druhé části se HR manažeři mohli seznámit s ukázkou oblíbeného workshopu 'Eliminace plýtvání'. Reakce účstníků na daný workshop byla velmi kladná a výsledkem byl návrh účasti otevřené podoby tohoto tréninku pro další kolegy HR manažerů.

Proto bychom chtěli poděkovat HR manažerům za účast na Dni otevřených dveří a za zpětnou vazbu, kterou jsme od nich obdrželi.


Den otevřených dveří