Know more. Grow more. Do more.

TLC se stalo veřejným testovacím centrem

17.09.2015

Naše společnost navázala spolupráci se společností ETS Global a stala se veřejným testovacím centrem.

ETS Global je světovým lídrem v tvorbě standardů pro hodnocení kompetencí v oblasti vzdělávání. Na mezinárodní úrovni se zaměřuje i na management vzdělávání.

Jako veřejné testovací centrum máme oprávnění provádět testování zájemců, kteří chtějí složit mezinárodní zkoušky TOEIC, TOEIC Bridge, TFI, WIDAF. Zahájení činnosti předcházelo několik osobních setkání se zástupkyní společnosti ETS Global a zaškolení vybraných zaměstnanců TLC, kteří budou zkoušky administrovat.


školení