Know more. Grow more. Do more.

Jazykový workshop 

14.08.2015

V pátek dne 14. 8. měli někteří naši klienti možnost se účastnit ukázkového jazykového workshopu.
Za vedení našich lektorek Martiny W. a Katky M. si účastníci aktivně vyzkoušeli, jak takový workshop probíhá.
Výstupem pro ně byla individuální zpětná vazba a tipy, jak zvládnout prezentaci v anglickém jazyce po jazykové stránce.


Jazykový workshop 14.8.2015