Know more. Grow more. Do more.

  Charitativní koncert pro SOS dětské vesničky

14.08.2015

Velmi příjemné odpoledne dne 12. 8. 2015 s nádechem hudby a příjemné atmosféry prožili zaměstnanci naší společnosti TLC Trainings and Languages a Dixons Retail SSC s.r.o. Důvodem setkání byl charitativní koncert v prostorách Dixons Retail SSC s.r.o. na podporu SOS dětských vesniček.

Velké poděkování patří hudební skupině Pusinky, která zajistila neopakovatelný kulturní zážitek, marketingovému týmu Dixons Retail SSC s.r.o., který akci připravil a všem zúčastněným za finanční podporu SOS dětských vesniček.

Osobní poděkování touto cestou rovněž předává patronka SOS dětských vesniček paní ředitelka Taťána Nepustilová a projektová specialistka Vlasta Piskačová.


Charitativní koncert pro SOS dětské vesničky