Know more. Grow more. Do more.

TLC blíže k neslyšícím

31.07.2015

Příjemně prožité dopoledne, s výukou základních znaků znakového jazyka, zažila dne 29. 7. paní ředitelka Nepustilová se svou kolegyní Ivou. Z důvodu využití základních znaků znakového jazyka pro připravovanou prezentaci paní ředitelky, navštívily naši vzdělávací agenturu TLC dvě velmi milé slečny Petra a Veronika z České unie neslyšících, oblastní organizace Brno.

Nyní už s přehledem můžeme ve znakovém jazyce neslyšící pozdravit, rozloučit se, poprosit, vyjádřit ano, ne, poděkovat,…

Děkujeme za nezapomenutelné setkání s Českou unií neslyšících!


Znakový jazyk