Know more. Grow more. Do more.

…ty nejlepší nápady nevznikají při firemní poradě

11.11.2014

Pojem „Lean Manufacturing“ je známý v řadě firem. Jak „štíhlé výroby“ dosáhnout? Je možné ovlivňovat plýtvání z jakékoliv pracovní pozice? Lze to aplikovat i na nevýrobní sektor či na osobní život?

S touto revoluční metodou přišli pánové Taiiči Óno a Šigeo Šingó po druhé světové válce. Lean Manufacturing popisují jako snahu výrobce o maximální uspokojení potřeb zákazníka. Firmy získají nástroj, jak vyrábět své produkty v co nejkratší době, pokud možno s minimálními náklady a bez ztráty kvality. Co ale se zažitými stereotypy? Takhle jsme to přece dělali vždycky…proč něco měnit?

Naše tréninková hra Vaše zaměstnance doslova „vtáhne do děje“. Na základě vlastního zážitku se účastníci naučí plýtvání identifikovat, nalézat možná zlepšení, vyhodnotit nejlepší návrhy a především propojit simulované principy s reálnými procesy. V rámci jednoho workshopu tak vzniknou desítky „spořících“ projektů. To už stojí za to, co myslíte?