Know more. Grow more. Do more.

Šťastné spojení pro pomoc dětem

18.06.2015

Brněnské SOS dětské vesničce pomáhá Podnikatelka roku.

Brno,16.6. 2015
V květnu letošního roku se stala patronkou SOS dětské vesničky v Brně podnikatelka Taťána Nepustilová, která dvacet let úspěšně vede společnost TLC a nedávno získala ocenění Podnikatelka roku 2014. O svůj úspěch se ráda dělí a pomoc dětem je pro ni přirozenou součástí života.

„Děti jsou moje hlavní téma a obzvláště děti v SOS dětských vesničkách, které už v útlém věku přišly o vlastní rodinu, si zaslouží velkou pozornost,“ řekla o svém rozhodnutí Taťána Nepustilová. Propojení aktivní podnikatelky s brněnskou SOS dětskou vesničkou si klade za cíl seznámit širší veřejnost s aktivitami vesničky a celým spektrem jejích programů, které dnes už přesahují hranice samotného města Brna.

„Nejen jako žena a maminka, ale i jako podnikatelka chci těmto dětem pomoci. Věřím, že dlouhodobě úspěšná pozice a jméno naší firmy nám pomohou získat další partnery a lidi se srdcem na dlani,“uvedla Taťána Nepustilová. Z těchtoslov čiší optimismus i opora, a to je přesně to, co děti z brněnské SOS dětské vesničky potřebují.
„Spojení s Taťánou Nepustilovou otvírá dveře k tomu, abychom veřejnost mnohem lépe seznámili s naším posláním, s příběhy našich dětí i s výsledky jednotlivých programů,“řekla Marcela Troubilová, ředitelka SOS dětské vesničky v Brně. „ Velmi si její náklonnosti a pomoci vážíme, je to člověk s obrovským entuziasmem a srdcem na pravém místě. Je to šťastné spojení a věřím, že přinesetaké výsledky v podobě rozsáhlejší podpory SOS dětské vesničky jednotlivci i podnikatelskými subjekty nejen z Brna, ale z celé Jižní Moravy.“
SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách je nejmladší vesničkou z celkem tří v České republice. Svoji první rodinu přivítala v roce 2003. Dnes poskytuje zázemí 31 dětem přímo v Medlánkách aprostřednictvím dalších programů poskytuje pomoc celkem 140 dětem. Kromě podpory pěstounských rodin v SOS dětské vesničcei mimo ni zajišťujerovněž přímou preventivní péči o ohrožené děti v terénu apodporujedospívající a mladé lidi s komplikovaným nebo chybějícím rodinným zázemím při jejich přechodu do dospělosti.

Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Marcela TROUBILOVÁ
Ředitelka programů SOS dětská vesnička Brno
Tel.: +420 724 334 332
Email: marcela.troubilova@sos-vesnicky.cz


O SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK
Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny. Sdružení poskytuje zázemí pěstounským rodinám ve třech SOS dětských vesničkách, pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky, rodinám ohroženým odebráním dítěte i dětem, které vyžadují okamžitou pomoc. SOS dětské vesničky fungují ve 134 zemích světa. V České republice jsou SOS dětské vesničky s více než pětačtyřicetiletou tradicí nejstarší nevládní neziskovou organizací poskytující pomoc ohroženým dětem. Aktivity Sdružení SOS dětských vesniček jsou ze 75 % financovány z příspěvků dárců.
O TLC
TLC Trainings and Languagues, s.r.o. je přední česká vzdělávací agentura, která je specializovaná na vzdělávání pro firemní klientelu. Své služby poskytuje na celém území ČR a SR.

Tiskovou zprpávu vydaly SOS dětské vesničky Brno


SOS dětské vesničky