Know more. Grow more. Do more.

Setkání na téma „Podnikání bez hranic, bouráme stereotypy!“

19.05.2015

TLC je partnerem OCP! Hlavním cílem partnerství je podpora českých podnikatelek. TLC společně s partnery ČSOB a Microsoft připravilo řadu setkání v šesti regionech na téma „Podnikání bez hranic, bouráme stereotypy!“

Dnes se setkání konalo v Brně, v našich prostorách. Paní ředitelka Taťána Nepustilová je vítězkou 7. ročníku Ocenění českých podnikatelek, v kategorii malá společnost. Všechny přítomné osobně přivítala a krátce je seznámila se svými aktuálními aktivitami v oblasti podnikání a charity.
Dámy si prohlédly mrakodrap i naše 17. patro a dokonce jsme jim umožnili i vyhlídku na Brno z výšky 111 metrů!

Odpolední setkání se mimořádně podařilo díky fantastickému zpracování všech příspěvků partnerů a dámy odcházely plné zážitků, inspirace i zajímavých kontaktů.


Setkání v Brně 19.5.2015