Know more. Grow more. Do more.

TLC je partnerem OCP - Ocenění Českých Podnikatelek

18.05.2015

Taťána Nepustilová v roce 2014 získala Ocenění české podnikatelky (OCP). Pravidla soutěže nedovolují vítězkám se následující 3 roky znovu účastnit, ovšem všechny aktivity spojené s tímto oceněním považujeme za maximálně přínosné právě pro ženy podnikatelky, a proto jsme se rozhodli tuto soutěž podpořit formou oficiálního partnerství TLC a OCP.

Cílem je společná podpora podnikatelek a jejich aktivit napříč Českou republikou. Nově se tedy stáváme odborným partnerem pro podnikatelky převážně v oblasti vzdělávání, překladů a tlumočení. Mnoho podnikatelek ocení TLC v roli profesionálního partnera, který jim objektivně zanalyzuje potenciál firmy a navrhne způsoby zvyšování produktivity. Některé také zvažují vstup na zahraniční trhy, zde jim nabízíme jazykové kurzy a specializované tréninky, překlady firemní dokumentaci i tlumočení při oficiálních jednáních. „Jsme všechny na jedné lodi a musíme si pomáhat,“ uzavřela Taťána Nepustilová při úvodním představení TLC.


OCP