Know more. Grow more. Do more.

Školení pro Svaz průmyslu a dopravy ČR

30.04.2015

TLC bylo v 9 krajích partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rámci projektu Sociální dialog jsme společně realizovali 30 workshopů, kdy jsme proškolili 466 osob. Mezi nejpoptávanější témata patřila: Řešení konfliktů, Jak správně argumentovat, Zavádění efektivního systému vzdělávání ve firmách.

A jak workshopy hodnotili sami účastníci?

Děkujeme všem zástupcům SPČR za důvěru a profesionální spolupráci.